91
 

Toruń.turystyka.pl

Bo kochamy nasze miasto

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Historia Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Miasta Torunia

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w historii Miasta Torunia

Email Drukuj PDF
 • 1228 - Książę Konrad Mazowiecki nadał zakonowi niemieckiemu Najświętszej Marii Panny ziemię chełmińską.
 • ok. 1231 - osadzenie Krzyżaków na terenie obecnej wsi Stary Toruń, rozwój osadu zwanej Toruniem.
 • 1233 - nadanie Toruniowi praw miejskich.
 • ok. 1236 - przeniesienie Torunia na teren dzisiejszego Starego Miasta, później również krzyżackiej warowni.
 • 1239 - osiedlenie się franciszkanów na terenie obecnego Starego Miasta, budowa kościoła Najświętszej Marii Panny i klasztoru
 • 1242 - skuteczna obrona przed oblegającymi Toruń wojskami księcia gdańskiego Świętopełka.
 • 1252 - zwolnienie kupców toruńskich z cła na lądzie i wodzie.
 • 1259 - budowa na Rynku Staromiejskim domu kupieckiego.
 • 1264 - nadanie praw miejskich Nowemu Miastu.
 • 1274-1279 - budowa kramów i ław chlebowych, wieży pierwszego ratusza, wagi miejskiej i sądu.
 • ok. 1280 - Toruń zostaje członkiem Związku Miast Hanzeatyckich.
 • 1303 - początek budowy ratusza nowomiejskiego.
 • 1311 - fundacja klasztoru cysterek, które później przyjęły regułę benedyktynek.
 • 1343 - budowa kramów z czterech stron wokół domu kupieckiego na Rynku Staromiejskim.
 • ok. 1350-1370 - rozbudowa kościoła franiszkańskiego pw. Najświętszej Panny Marii.
 • 1351 - wielki pożar miasta.
 • 1385 - podwyższenie wieży ratusza staromiejskiego do obecnej wysokości.
 • 1393 - uzyskanie przez władze miejskie przywileju na wzniesienie nowego ratusza, strajk kowalskiej czeladzi.
 • 1397 - założenie Towarzystwa Jaszczurczego.
 • 1401 - zarządzenie Rady o brukowaniu niektórych ulic na przedmieściach.
 • 1407-1433 - budowa obecnej wieży kościoła pw. Świętych Janów.
 • 1410 - poddanie Torunia królowi polskiemu po bitwie pod Grunwaldem, zamek obejmuje załoga polska.
 • 1411 - powrót Krzyżaków do miasta i na zamek, represje w stosunku do mieszczan sprzyjających królowi polskiemu. I pokój toruński.
 • 1414 - zniszczenie przedmieść toruńskich w wyniku polsko-krzyżackich działań wojennych.
 • 1418 - umieszczenie mechanicznego zegara.
 • 1419 - budowa pierwszego mostu łyżwowego na Wiśle naprzeciwko Bramy Mostowej Starego Miasta.
 • 1424 - budowa barbakanu przed bramą Starotoruńską.
 • ok. 1425 - rozpoczęcie budowy zamku dybowskiego z fundacji króla Władyława Jagiełły; początek położonej naprzeciwko Torunia miejskiej osady Nieszawy.
 • 1430 - budowa hełmu wieży ratusza staromiejskiego.
 • 1433 - oświadczenie burmistrza starotoruńskiego Russopa skierowane do Wielkiego Mistrza Krzyżackiego i zebranych z nim komturów: "Jeśli wojny z Polską nie ustaną, będziemy szukali pana, który sprowadzi nam pokój i spokój."
 • 1440 - Toruń wziął udział w założeniu w Kwidzynie tzw. Związku Pruskiego.
 • 1454
  • 4 lutego: Tajna Rada Związku Pruskiego wypowiada posłuszeństwo Krzyżakom.
  • 6 lutego: atak zbuntowanych mieszczan na zamek krzyżacki w Toruniu - hasło do ogólnopruskiego powstania przeciw Zakonowi.
  • 8 lutego: kapitulacja załogi zamku krzyżackiego.
  • 6 marca: akt inkorporacji Prus do Korony Polskiej wydany przez króla Kazimierza Jagiellończyka; obietnica króla zburzenia w ciągu trzech lat konkurencyjnej Nieszawy.
  • 8 marca: podporządkowanie Radzie Staromiejskiej Nowego Miasta; połączenie obu miast w jeden organizm.
  • 28 maja: złożenie pod murami ratusza staromiejskiego hołdu królowi Kazimierzowi Jegiellończykowi przez rycerstwo oraz miasta ziemi chełmińskiej.
 • 1455 - oblężenie miasta przez Krzyżaków, w jego rezultacie spłonęła część Nowego Miasta w tym wieża kościoła Św. Jakuba, która wkrótce została odbudowana.
 • 1456 - wrzesień: rewolta pospólstwa skierowana przeciwko Radzie z powodu obciążeń związanych z wojną przeciwko Krzyżakom i jej stłumienie przy pomocy zbrojnych oddziałów polskich i gdańskich; publiczne stracenie 72 głównych uczestników rewolty.
 • 1457 - 26 sierpnia: nadanie w Malborku przez Kazimierza Jagiellończyka przywilejów dla Torunia, w których król aprobował połączenie Starego Miasta z Nowym i likwidował obowiązki i opłaty świadczone dotychczas władzy krzyżackiej; przyznanie praw sądowniczych na terenie miasta i jego ziemskich posiadłości oraz prawa bicia monety, potwierdzenie prawa składu oraz nadanie miastuok. 30 tyś. ha pokrzyżackich ziem, w tym 15 okolicznych wsi i folwarków, młynów, karczem, winnic, kęp wiślanych i lasów.
 • 1466 - 19 października: zawarcie w Toruniu traktatu kończącego wojnę trzynastoletnią Polski z Zakonem (tzw. II pokój toruński).
 • 1468-1473 - rozbudowa staromiejskiego kościoła Świętych Janów.
 • 1473 - 19 lutego: urodził się w domu rodzinnym przy ulicy św. Anny Mikołaj Kopernik.
 • 1485 - rozpoczęcie zjazdu stanów Prus Królewskich.
 • 1489 - budowa letniego dworu Bractwa św. Jerzego i założenie strzelnicy w fosie przy ruinach zamku krzyżackiego.
 • 1496 - przywilej króla Jana Olbrachta na budowę stałego mostu na Wiśle naprzeciw Bramy Mostowej.
 • 1497-1500 - budowa przez Jana Postilla z Budziszyna mostu, na który Rada otrzymała przywilej królewski.
 • 1500 - zawieszenie w kościele Świętych Janów największego wówczas w Polsce, odlanego w Toruniu dzwonu "Tuba Dei".
 • 1521 - zawarto rozejm polsko-krzyżacki tzw. kompromis toruński.
 • 1523 - bunt cechów przeciwko Radzie, której zarzucono m.in. skandaliczne nadużycia finansowe.
 • 1528 - otwarcie na Starym Mieście przy ul. Mostowej mennicy królewskiej, która działała jednak tylko 7 lat.
 • 1537 - ograniczenie prawa składu dla Torunia jedynie do śledzi i soli; stopniowe monopolizowanie tej gałęzi handlu przez kupców toruńskich.
 • 1558 - prawo swobodnego wyznania w Toruniu wiary luterańskiej.
 • 1568 - utworzenie Gimnazjum Toruńskiego; pierwsza toruńska oficyna drukarska.
 • 1603 - podwyższenie ratusza staromiejskiego o jedną kondygnację i jego przebudowa.
 • 1626 - obrady sejmu polskiego.
 • 1629 - odparcie oblężenia szwedzkiego i budowa fortyfikacji bastionowych typu holenderskiego.
 • 1644 - ufundowanie przez S.Sokołowskiego Kościoła Św. Piotra i Pawła oraz klasztoru Reformatorów na podgórzu.
 • 1645 - obrady Colloquium Charitativum, próba porozumienia między protestantami i katolikami.
 • 1655 - drugie oblężenie przez wojska szwedzkie i poddanie się miasta.
 • 1658 - wielomisięczne oblężenie bronionego przez Szwedów miasta przez wojska polskie uwieńczone zdobyciem.
 • 1693 - wykonanie dekoracji barokowej fasady pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8.
 • 1697 - wykonanie barokowej dekoracji fasady i klatki schodowej w kamienicy "Pod Gwiazdą" przy Rynku Staromiejskim 35.
 • 1703 - oblężenie przez wojska szwedzkie; w wyniku ostrzału artyleryjskiego znaczne zniszczenia Starego Miasta i spalenie ratusza staromiejskiego.
 • 1724 - "Tumult toruński" czyli gwałtowne starcia katolików z luteranami.
 • 1739 - budowa pałacu Meissnera przy Rynku Staromiejskim 8.
 • 1742 - budowa pałacu Fengerów przy ulicy Mostowej 14.
 • 1756 - ukończenie budowy zboru ewangelickiego (obecnie kościoło Św. Ducha) przy Rynku Staromiejskim wg projektu architekta drezdeńskiego A. Bahra i toruńczyka E. Schroegera.
 • 1771 - urodził się Samuel Bogumił Linde - twórca pomnikowego dzieła "Słownik języka polskiego".
 • 1793
  • 23 stycznia: demonstracyjne zamknięcie bram miejskich przed wojskami pruskimi.
  • 8 kwietnia: ogłoszenie przez komisarzy pruskich dekretu królewskiego o włączeniu do Prus Torunia.
 • 1806 - flisacy toruńscy udzioelają pomocy wojskom francuskim zdobywającym miasto.
 • 1807 - Toruń zostaje włączony do Księstwa Warszawskiego.
 • 1809 - oblężenie miasta przez wojska austriackie.
 • 1809-1812 - budowa nowego obwodu obwarowań miasta, składających się z 12 obmurowanymi bastionami.
 • 1811-1814 - rozbiorów kościołów Św. Jerzego i Św. Wawrzyńca.
 • 1813 - doszczętne zniszczenie przez Francuzów wszystkich przedmieść w trakcie przygotowań do obrony, następnie znaczne zniszczenie miasta w wyniku oblężenia rosyjskiego.
 • 1818 - Prusacy rozpoczynają budowę nowoczesnych fortyfikacji.
 • 1820-1824 - budowa wozowni i arsenałów artyleryjskich.
 • 1853 - uroczyste odsłonięcie odlanego z brązu pomnika Mikołaja Kopernika.
 • 1856 - wydrukowanie poraz pierwszy na ziemiach polskich "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
 • 1862 - budowa lini kolejowej łączącej Bydgoszcz z Warszawą.
 • 1871 - podniesienie Torunia do rangi pruskiej twierdzy klasy pierwszej i intensywne prace fortyfikacyjne na prawym i lewym brzegu rzeki.
 • 1873-1889 - rozbiórka większości średniowiecznych murów obronnych, baszt i bram.
 • 1875 - zalożenie Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.
 • 1881 - budowa neogotyckiego budynku poczty przy Rynku Staromiejskim.
 • 1894-1897 - budowa garnizonowego neogotyckiego kościoła Św. Katarzyny.
 • 1897-1899 - budowa wieży przy zborze ewangelickim na Rynku Staromiejskim.
 • 1899 - ulicami miasta przejechał pierwszy tramwaj elektryczny.
 • 1901-1904 - budowa gmachów neogotyckich dla starostwa, policji, straży pożarnej oraz nowego kościoła ewangelickiego-reformowanego.
 • 1904 - budowa secesyjnego teatru wg projektów arcitektów F. Felnera i H. Helmera z Wiednia.
 • 1907 - budowa neogotyckiego gmachu szkoły rzemiosł (obecnie Collegium Maius UMK) oraz neorenesansowego budynku przy Placu Rapackiego (obecnie NBP).
 • 1920 - styczeń: powrót Torunia do Polski, wprowadzenie polskiego komisarycznego prezydenta miasta (dr Otto Steinborn); Toruń staje się stolicą województwa pomorskiego, siedzibą Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych i Dowództwa VIII Okręgu Wojskowego.
 • 1928-1935 - budowa gmachów Dyrekcji Pomorskiej Kolei Państwowych (projekt archtekta F. Polkowskiego-Krzywdy), Banku Rolnego (R. Gutt), gmachu Komunalnej Kasy Oszczędności (J. Wierzbicki), Dyrekcji Lasów Państwowych (K. Ulatowski z rzeźbami rzeźbiarza I. Zelka), Domu Społecznego (obecnie DS 1, K. Ulatowski), Rozgłośni Polskiego Radia (A. Dygat).
 • 1931 - początek intensywnej rozbudowy miejskiej, przebudowa układu komunikacyjnego.
 • 1934 - ukończenie rozpoczętej w 1928 roku budowy mostu drogowego.
 • 1939 - 7 września: początek okupacji hitlerowskiej.
 • 1945
  • 1 lutego: oswobodzenie miasta spod okupacji hitlerowskiej przez wojska radzieckie.
  • 24 lipca: Dekret o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; przeniesienie stolicy województwa do Bydgoszczy.
 • 1948-1950 - budowa Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia.
 • 1958 - opracowanie i opublikowanie programu konserwatorskiego dla Dzielnicy Staromiejskiej (autor: B. Rymaszewski).
 • 1958-1964 - remont i adaptacja na cele muzealne ratusza staromiejskiego.
 • 1964 - odsłonięcie późnogotyckiej fasady na Domu Kopernika przy ul. Kopernika 17.
 • 1964-1970 - budowa wielkich fabryk: Zakładu Tworzyw Sztucznych "Elana", Toruńskiej Przędzalni Czesankowej, Oddziału Stoczni Gdańskiej "Towimor".
 • 1966 - obchody 500 rocznicy II pokoju toruńskiego; zakończenie rozpoczętych w 1958 roku prac archeologiczno-konserwatorskich na zamku krzyżackim.
 • 1967 - początek budowy miasteczka uniwersyteckiego - główny projektant R. Karłowicz.
 • 1973 - obchody 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika; ukończenie pierwszego etapu prac konserwatorskich na Starym Mieście. Urządzenie Muzeum M. Kopernika w kamienicach przy ul. Kopernika 15 i 17.
 • 1975 - ustanowienie województwa toruńskiego.
 • 1992 - ustanowienie Diecezji Toruńskiej.
 • 1993 - powołanie do życia Wyższego Seminarium Duchownego.
 • 1997 - wpisanie miasta Torunia na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • 1999 - 1 styczeń: ustanowienie województwa kujawsko-pomorskiego z Urzędem Marszłkowskim w Toruniu (stolica Bydgoszcz).
Zmieniony: Środa, 14 Wrzesień 2011 17:26  

Podobne